Joke Gotink erelid

Joke Gotink benoemd tot erelid Ruurlose Bridgeclub Op 11 oktober j.l. heeft de Ruurlose Bridgeclub haar algemene ledenvergadering gehouden op de eigen speellocatie De Tapperij. Op deze vergadering hebben de leden van de vereniging unaniem ingestemd met het bestuursvoorstel om Joke Gotink tot erelid van de vereniging te benoemen. De…

Lees verder