Zomerdrives

Deze zomer organiseert de vereniging op 5 woensdagavonden “open zittingen”. Op deze avonden is iedereen welkom, lid of geen lid, om een avond gezellig te bridgen. Aanmelding/inschrijving geschiedt per paar op de avond van de activiteit. Het is mogelijk op om aan één maar natuurlijk ook aan meerdere zittingen deel…

Lees verder