Joke Gotink erelid

Joke Gotink benoemd tot erelid Ruurlose Bridgeclub Op 11 oktober j.l. heeft de Ruurlose Bridgeclub haar algemene ledenvergadering gehouden op de eigen speellocatie De Tapperij. Op deze vergadering hebben de leden van de vereniging unaniem ingestemd met het bestuursvoorstel om Joke Gotink tot erelid van de vereniging te benoemen. De…

Lees verder

Zomerdrives 2023

Deze zomer organiseert de Bridgeclub Ruurlo voor de tweede maal op 5 woensdagavonden “open zittingen”. Op deze avonden is iedereen welkom, lid of geen lid, om een avond gezellig te bridgen. Aanmelding/inschrijving geschiedt per paar op de avond van de activiteit of vooraf via een mailbericht aan Joke Gotink. Het…

Lees verder

Cursus Klaverenboekje afgesloten

Dinsdagavond 20 december hebben de 12 cursisten van Joke en Joost de cursus gezamenlijk afgesloten met een drive. Er werden 5 rondes van 2 spellen gespeeld. Joke had een minicompetitie opgezet, waarbij we uiteraard gebruik maakten van gestoken spellen en de bridgemates. De cursisten kregen uitgelegd hoe de competitie wordt…

Lees verder