Alerteren

Je mag met je partner zoveel biedafspraken maken als je wilt. Leuk, leuk, leuk. Geheime afspraken zijn echter verboden. De tegenstanders hebben het recht om alle afspraken te kennen. Je hebt de plicht om de tegenstanders attent te maken op conventionele biedingen op het moment dat ze voorkomen. Dat wordt…

Lees verder

Tel je kaarten

Tel je kaarten! Artikel 7 van de spelregels zegt dat de spelers hun kaarten moeten tellen alvorens ze in te zien. Waarom is dit belangrijk? Als één van de spelers een kaart te veel heeft en één speler een kaart te weinig, kan dit probleemloos hersteld worden als niemand de…

Lees verder