Joke Gotink erelid

Joke Gotink benoemd tot erelid Ruurlose Bridgeclub

Op 11 oktober j.l. heeft de Ruurlose Bridgeclub haar algemene ledenvergadering gehouden op de eigen speellocatie De Tapperij. Op deze vergadering hebben de leden van de vereniging unaniem ingestemd met het bestuursvoorstel om Joke Gotink tot erelid van de vereniging te benoemen. De voorzitter van de vereniging, Gerrit Stigter, prees de vele verdiensten van Joke voor de bridgesport in het algemeen en de vereniging in het bijzonder. Joke vervult al lange tijd de functie van wedstrijdleider en arbiter voor de woensdagcompetitie. Daarnaast is zij een ware ambassadrice voor de bridgesport. Zij geeft bridgeles aan scholieren en brengt elk jaar vele cursisten de basisbeginselen van het bridgen bij.
Joke wordt door de voorzitter van harte bedankt voor haar inzet en hoopt dat de vereniging daar nog jaren van mag profiteren. Als dank werd Joke een mooie bos bloemen overhandigd en werd zij voor de resterende duur van haar lidmaatschap vrijgesteld van contributiebetaling.

De cursisten die bij Joke lessen hebben gevolgd, melden zich daarna vaak aan als lid van de vereniging. Mede door deze nieuwe instroom kent de Ruurlose Bridgeclub een gestage groei. Vorig jaar werd het 100ste lid verwelkomt, nu staat de teller op 111 leden. Deze kunnen op 2 momenten deelnemen aan de interne competitie: voor de competitie op maandagmiddag staan 62 en voor die op woensdagavond 81 deelnemers ingeschreven.

Reacties zijn gesloten.