Een onvoldoende bod

Wanneer een speler lager biedt dan het laatst gedane bod, is dat een overtreding. Dit heet het “onvoldoende” bod.

West Noord Oost Zuid
1 pas 2 2♣*

2♣ is een lager bod dan 2 en dus een onvoldoende bod. De arbiter moet geroepen worden. Die zal west twee opties geven:

1. West mag het onvoldoende bod accepteren. In dat geval gaat het bieden gewoon verder na 2♣.
West kan bijvoorbeeld van deze optie gebruik maken als hij zijn partner zeer goedkoop wil steunen:

8 2 West Noord Oost Zuid
H V 8 7 3 1 pas 2 2♣
A B 3 2 2!
V 6

Normaal had west 3 moeten bieden, maar dankzij het onvoldoende bod van zuid kan hij zijn steun een niveau lager kenbaar maken.

2. Meestal zal West het onvoldoende bod niet accepteren. In dat geval moet zuid het 2♣ bod vervangen door een pas of een voldoende bod. Er zijn nu weer 2 mogelijkheden:
a. Zuid biedt dezelfde kleur een niveau hoger (in dit geval dus 3♣) of het onvoldoende bod wordt vervangen door een vergelijkbare bieding. In dat geval volgt er geen straf en gaat het bieden gewoon verder.
b. Zuid vervangt zijn onvoldoende bod door pas of een ander bod. In dat geval moet de partner van de overtreder verder passen.

West Noord Oost Zuid
1 pas 2 2♣ → 2♠/pas

Als zuid 2♣ vervangt door pas of 2♠, mag noord niet meer meebieden.

*Als het 2♣ bod een onbedoelde bieding was (vergissing moet door de arbiter worden beoordeeld) wordt het een ander verhaal. Volgende keer meer hierover.

Reacties zijn gesloten.