Alerteren


Je mag met je partner zoveel biedafspraken maken als je wilt. Leuk, leuk, leuk. Geheime afspraken zijn echter verboden. De tegenstanders hebben het recht om alle afspraken te kennen. Je hebt de plicht om de tegenstanders attent te maken op conventionele biedingen op het moment dat ze voorkomen. Dat wordt gedaan met de blauwe ALERT-kaart uit de bidding-box.

Alerteren wordt gedaan door de partner van degene die een conventionele bieding doet. Je eigen bod alerteren is niet toegestaan. Ook je partner eraan herinneren dat hij moet alerteren mag pas na afloop van het bieden. Enkele conventies, zoals stayman en jacoby hoeven bij de RBC niet gealerteerd te worden. Natuurlijke biedingen hoeven niet gealerteerd te worden, ook niet als er afwijkende afspraak over de kracht is gemaakt. Bijvoorbeeld: de 2//♠ biedingen hoeven niet gealerteerd worden als dit een zwakke twee is. Speel je deze openingen als Multi of Muiderberg dan is een alert en uitleg wel verplicht. Tegenstanders mogen om uitleg vragen op het moment dat ze aan de beurt zijn om te bieden.

Misverstand.
Het komt voor dat de door de ene speler gegeven uitleg niet strookt met het door diens partner gedane bod. In dat geval heeft het betreffende paar een misverstand. Belangrijk is dat de bieder de gegeven uitleg niet mag corrigeren. Hij zou daarmee zijn partner ook wakker schudden.
Wanneer mag er gecorrigeerd worden? Als degenen die de fout hebben gemaakt leider en dummy worden, moet de uitleg gecorrigeerd worden na het bieden. Worden ze echter tegenspelers dan mag de correctie pas na het spelen komen. Dan is het goed de arbiter erbij te halen om te kijken wat de schade is.

Het alerteren en de bijbehorende uitleg zijn uitsluitend bedoeld voor de tegenstanders. Een speler heeft er geen recht op om te horen hoe zijn partner een bepaald bod heeft opgevat. Dat valt onder de noemer ‘ongeoorloofde informatie’. Hier mag gebruik van worden gemaakt.

Reacties zijn gesloten.