Tel je kaarten


Tel je kaarten!

Artikel 7 van de spelregels zegt dat de spelers hun kaarten moeten tellen alvorens ze in te zien. Waarom is dit belangrijk? Als één van de spelers een kaart te veel heeft en één speler een kaart te weinig, kan dit probleemloos hersteld worden als niemand de kaarten heeft gezien.

Wat zijn de gevolgen als de spelers de kaarten wel hebben gezien? Er zijn twee scenario’s:

  1. De wedstrijdleider is van mening dat de kennis van de overgedragen kaart geen invloed zal hebben op bieden en spelen. Hij laat het spel dan gewoon van start gaan. Dit zal meestal gebeuren als het een lage kaart betreft.
  2. De wedstrijdleider denkt dat de verkregen informatie van invloed kan zijn op het bieden en spelen. Het spel wordt dan niet gespeeld. De arbiter kent een arbitrale score toe en is gerechtigd om de veroorzaker van het ongemak te bestraffen.

Als de ongeregeldheid pas tijdens het bieden of spelen wordt ontdekt, zal de arbiter het spel annuleren en een arbitrale score vaststellen.

Een incomplete hand
Zo af en toe gebeurt het dat een kaart ongemerkt op de grond valt, in het board blijft zitten of zelfs op de vorige tafel is achtergebleven. De speler bij wie de kaart ontbreekt, heeft zijn kaarten niet geteld en zit gezellig met 12 kaarten te spelen. Ergens op het einde van het spel bemerkt hij dat hij een kaart minder over heeft dan de andere spelers. Een zoektocht wordt ingesteld naar de ontbrekende kaart en die komt boven water. Interessant is om te weten welke positie deze kaart nu inneemt. Schrik niet, maar de kaart wordt geacht de gehele tijd in het bezit van de speler geweest te zijn. Dit heeft als gevolgd dat er ongemerkt verzaakt kan zijn, met alle gevolgen van dien.

Reacties zijn gesloten.