Optreden en fatsoen (artikel 74 van de spelregels)

Dit is een artikel die toch wel vaak overtreden wordt. De belangrijkste punten uit dit artikel:
A. Juiste houding

 1. Een speler behoort zich altijd hoffelijk te gedragen;
 2. Een speler behoort zorgvuldig iedere opmerking of handeling te vermijden, die ergernis zou kunnen veroorzaken bij een andere speler of het genoegen van het spel zou kunnen verstoren;
 3. Iedere speler behoort steeds op dezelfde correcte wijze te bieden en te spelen.

B. Fatsoen
Uit oogpunt van fatsoen behoort een speler niet:

 1. Onvoldoende aandacht aan het spel te besteden;
 2. Ongevraagd commentaar te leveren tijdens het bieden en spelen;
 3. Een kaart klaar te houden voordat hij aan de beurt is;/li>
 4. Het spelen onnodig te rekken met het oogmerk een tegenstander van zijn stuk te brengen.

C. Overtredingen tegen de juiste gang van zaken

 1. Een blijk van goed- of afkeuring ten aanzien van een bieding of speelwijze;/li>
 2. Het nadrukkelijk kijken naar een andere speler tijdens het bieden of spelen;
 3. Een opmerking of handelwijze tijdens het bieden of spelen, bedoeld om de aandacht te vestigen op een belangrijk gegeven of op het aantal slagen dat nog nodig is voor een succesvol resultaat;
 4. Het afwijken van het normale tempo van bieden of spelen met de bedoeling een tegenstander in de war te brengen. (als je bijv maar 1 kaart in een kleur hebt, mag je niet net doen alsof je nadenkt welke kaart je bij wil spelen);
 5. Het onnodig verlaten van de tafel voordat het einde van de ronde is aangekondigd.

Reacties zijn gesloten.