Arbitrage!


Wat mag en niet mag

Anders dan de meeste mensen denken is het afwijken van biedregels geen spelregelovertreding. Preëmptief openen op een zeskaart of 1 SA openen met 14 punten is niet strafbaar. Ook is het een misvatting dat je met een bepaald aantal punten verplicht bent om te bieden. Passen met een sterk spel is toegestaan, of het nu een vergissing betreft of een bewuste tactiek.

Wat niet mag is de tegenstanders verkeerd of onvolledig voorlichten. Zij hebben recht om alle afspraken die jij met je partner hebt gemaakt te kennen.

Afwijken van biedregels is geen spelregelovertreding.

Reacties zijn gesloten.